woonhuis Bonnema Hurdegaryp

Woonhuis Bonnema Hurdegaryp

Maquette is gemaakt voor de 2 overzichtstentoonstellingen

die in het Stedelijkmuseum van Alkmaar en later in

het Fries museum te Leeuwarden te zien waren.

Deze maquette was later onderdeel van

de tentoonstelling over Bonnema's leven en werk

tijdens het eerste jaar dat het nieuwe Fries Museum de deuren geopend had.

 

schaal 1 : 100

woonhuis Bonnema tuinzijde.

woonhuis Bonnema tuinzijde.

woonhuis Bonnema rechtsvoor garage.

tentoonstelling Abe Bonnema in Hurdegaryp Fries Museum

tentoonstelling Abe Bonnema in Hurdegaryp Fries Museum

entreezijde.

entreezijde.

woonhuis Bonnema entreezijde.