Pleinafsluitendgebouw te Leeuwarden

Pleinafsluitendgebouw te Leeuwarden

Maquette is gemaakt voor de tentoonstelling 11x Leeuwarden.

Bonnema Architecten is gevraagd om maquettes aan te leveren

voor de projecten die in de tentoonstelling voorkomen.

Van de Achmeatoren was al een maquette gemaakt, van de andere drie projecten

zijn door mij maquettes gemaakt. waarvan deze één is.

schaal 1 : 500

Pleinafsluitend gebouw ontwerp 1980

maquette gemaakt ten behoeve tentoonstelling 11x Leeuwarden.

Folder 11x Leeuwarden.

 

Op de voorgrond de Gem. Bibliotheek en op de

achtergrond het oude gerechtsgebouw.