GSD te Leeuwarden

Gemeentelijke Sociale Dienst te Leeuwarden

Maquette is gemaakt voor de tentoonstelling 11x Leeuwarden.

Bonnema Architecten is gevraagd om maquettes aan te leveren

voor de projecten die in de tentoonstelling voorkomen.

Van de Achmeatoren was al een maquette gemaakt, van de andere drie projecten

zijn door mij maquettes gemaakt. waarvan deze één is.

maquette is van lindehout gemaakt.

schaal 1 : 200